APIE KLUBO SUSITIKIMUS

KAS ANTRĄ ANTRADIENĮ 18:20
LIGHTHOUSE KONFERENCIJŲ SALĖJE

KAIP VYKSTA

Klubo susitikimai vyksta kas antrą antradienį 18.20 val. Light House konferencijų salėje (2 aukštas), Liepų g. 83, Klaipėda. Susitikimų trukmė: 2,5 – 3 val.

Svečiai kviečiami du kartus apsilankyti klubo susitikimuose nemokamai, susipažinti su klubo veikla ir nariais bei priimti sprendimą pateikti prašymą tapti „Toasmasters Klaipėda“ klubo nariu.

VAKARĄ SUDARO

Šios sesijos metu svečiai bei klubo nariai išbando savo kūrybinius kalbėjimo ekspromtu įgūdžius prieš klubo auditoriją. Jiems pateikiami iš anksto paruošti, bet dalyviams nežinomi klausimai įvairiausiomis temomis. Tai ne žinių patikrinimas kur reikalingi „teisingi” atsakymai, tai – tik trumpas nuomonės, požiūrio išsakymas prieš draugiškai nusiteikusią auditoriją (pvz., papasakoti, kaip veikia „skraidantis kilimas“).   Per šią sesiją pakviečiami 6-10 kalbėtojų. Vienos kalbos trukmė: 1-2 min.

Šios susitikimo dalies metu klubo nariai sako savo pasiruoštas kalbas pagal viešojo kalbėjimo ir lyderystės metodinę medžiagą. Į dienotvarkę paprastai įtraukiami trys kalbėtojai (norintys pasiruošti ir sakyti kalbą), tačiau kalbėtojų skaičius gali skirtis priklausomai nuo susitikimo programos ir paties susitikimo trukmės.

Kolegos – nariai, konkrečiam vakarui prisiėmę vertintojo vaidmenis, suteikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, atsižvelgdami į pateiktus vertinimo kriterijus pagal tam tikros kalbos reikalavimus ir lavinamą įgūdį (pvz., balso įvairumas, kalbos struktūra, kūno kalba ir pan.). Kiti vakaro dalyviai savo grįžtamąjį ryšį (apie tai, kokioms stiprybėmis pasižymi kalbėtojo kalba ir ką galima būtų patobulinti) pateikia raštu. Šie atsiliepimai raštu įteikiami atitinkamam kalbėtojui asmeniškai.

Vakaro metu slaptu balsavimu renkami geriausieji – pasiruoštos kalbos kalbėtojas, kalbų ekspromtu sesijos kalbėtojas ir vertintojas, kuriuos priešpaskutinėje vakaro dalyje paskelbia ir pasveikina klubo prezidentas.

Visą vakarą ir sukurtą atmosferą vertina vyriausiasis vertintojas – klubo narys arba kviestinis svečias. Jis  suteikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį kalbų vertintojams, vakaro vedėjui ir kitiems nariams, prisiėmusiems vakaro vaidmenis (laiko fiksuotojui, improvizacijų sesijos vedėjui, seržantui, gramatikui).

VAKARO VAIDMENYS

Pagrindinė „Toastmasters“ susitikimo vadovo pareiga yra būti nuoširdžiu šeimininku ir vykdyti visą programą, įskaitant ir dalyvių pristatymą. Jeigu susitikimo vadovas tinkamai neatlieka savo pareigų, gali nepavykti visas susirinkimas. Dėl akivaizdžių priežasčių ši užduotis paprastai skiriama nariui tada, kai jis susipažįsta su pačiu klubu ir jo procedūromis. Programos dalyviai turėtų būti pristatyti taip, kad sudomintų auditoriją ir motyvuotų kiekvieną narį klausytis. Susitikimo vadovas sukuria susidomėjimo, lūkesčių ir sugebėjimo suvokti/priimti atmosferą.

Prieš susitikimą

 • Drauge su viceprezidentu mokymams patikrinkite, ar buvo sugalvota speciali tema ir ar yra kokių nors programos pakeitimų.
 • Pasikvieskite improvizacijų sesijos vadovą ir aptarkite jo/jos pareigas. Taip pat improvizacijų sesijos vadovui pateikite programos dalyvių sąrašą – taip užtikrinsite, jog kalbas pateikiantys nariai nebus klausinėjami.
 • Iš karto sukvieskite kalbėtojus ir priminkite jiems, ką jie kalba. Pakalbėkite su jais ir sužinokite, koks jų kalbos pavadinimas, vadovėlio temos/projekto numeris, tikslą, kurį jie nori pasiekti, koks laiko periodas bus reikalingas, taip pat galite susižinoti įdomios informacijos, kuri pravestų juos pristatant (informaciją apie darbą, šeimą, pomėgius, išsilavinimą, kodėl šiai auditorijai buvo pasirinkta būtent ta tema ir t.t.).
 • Pasikvieskite bendrą vertintoją, kuris patvirtins paskyrimą. Paprašykite bendro vertintojo sukviesti visus vertinimo komandos narius (kalbų vertintojus, lyderių vertintojus, improvizacijų sesijos vadovą, laikininką, gramatiką ir t.t.) ir priminkite jiems jų pareigas/užduotis.
 • Kiekvienam kalbėtojui paruoškite įžangą. Tinkama įžanga svarbi kalbėtojo prezentacijos sėkmei. (Daugiau informacijos apie įžangų ruošimą rasite 74 puslapyje).
 • Pasiruoškite pastabas, mintis, kurios gali būti panaudotos užpildant tarpus/pauzes tarp programos dalių. Galite jų ir nepanaudoti, tačiau geriau turėkite jas paruoštas, taip išvengsite galimų tylos minučių.
 • Atminkite, jog „Toastmasters“ susitikimo vadovo vaidmuo yra vienas vertingiausių patyrimų mūsų klubo darbe. Šis paskyrimas reikalauja kruopštaus pasiruošimo, tik taip užtikrinsite sklandžią susitikimo eigą.

 

Atvykus į susitikimą

 • Atvykite anksčiau, taip nepraleisite jokių paskutinės minutės reikalų.
 • Pasitikrinkite su kalbėtojais visus paskutinės minutės pasikeitimus.
 • Atsisėkite kambario priekyje, patarkite taip pat atsisėsti ir savo kalbėtojams – taip jie greičiau ir lengviau pasieks sceną bei kalbėjimo tribūną.

 

Susitikimo metu

 • Veikite nuoširdžiai, energingai ir ryžtingai. Užtikrinkite malonią auditorijos kelionę ir leiskite jiems jausti, jog viskas einasi puikiai.
 • Visada prieš ir po improvizacijos sesijų, po kiekvieno pasisakiusio kalbėtojo ir bendro vertintojo pasisakymų, skatinkite auditoriją palydėti savo kolegas plojimais.
 • Po savo pateikto pristatymo ir toliau stovėkite greta kalbėjimo pulto tol, kol kalbėtojas Jums linktelės, pasisveikins ir perims susitikimo valdymą; tada galite atsisėsti.
 • Kaip ir bet kurį kalbėtoją pristatykite bendrą vertintoją; tada bendras vertintojas pristatys kitus vertinimo komandos narius.
 • Kaip ir bet kurį kalbėtoją pristatykite improvizacijų sesijos vadovą. Jeigu improvizacijų sesijos vadovas pamiršta pakviesti laikininką skaityti pranešimą ar balsuoti už geriausią „improvizacijų sesijos kalbėtoją, padarykite tai už jį.
 • Iš eilės pristatykite kiekvieną kalbėtoją.
 • Kalbėjimo programos pabaigoje paprašykite laikininko pateikti ataskaitą ir balsuokite už geriausią kalbėtoją.
 • Trumpai vėl pristatykite bendrą vertintoją. Jeigu bendras vertintojas pamiršta pakviesti laikininką skaityti pranešimą ir balsuoti už geriausią vertintoją, padarykite tai už jį.
 • Kol skaičiuojami balsai, paraginkite svečius pateikti komentarus ir pastebėjimus, pranešimus (pavyzdžiui, kitos savaitės programos patvirtinimą).
 • Įteikite apdovanojimus (jeigu Jūsų klube taip darome).
 • Paprašykite pateikti „Dienos mintį/idėją“ (jeigu Jūsų klube taip daroma).
 • Užbaikite susirinkimą, arba, jeigu tinka, dar kartą pristatykite prezidentą.

Bet ko ir visko, kas vyksta susirinkimo metu, vertintojas. Atsakomybė didžiulė, tačiau apdovanojimai taip pat. Bendras vertintojas yra atsakingas „Toastmaster“ susitikimo vadovui, kuris Jus ir pristatys; susitikimo įvertinimo dalies pabaigoje, jam arba jai grąžinsite valdymą. Jūs esate atsakinga(-s) už vertinimo komandą, kurią sudaro laikininkas, gramatikas, „ah“ fiksuotojas ir improvizacijų sesijos vertintojai (jeigu Jūsų klubas tokių turi).

 

Paprastai kiekvienam pagrindiniam kalbėtojui paskiriamas vienas vertintojas, tačiau tai nėra būtina. Jūs galite vertinti bet kurią procedūrą (kai ji jau baigta), tačiau kiekvienas vertinimas turėtų būti glaustas. Vertinimo sesijos vykdymo būdai yra neriboti.

 

Prieš susitikimą

 • Drauge su „Toastmasters“ susitikimo vadovu pasitikrinkite programą ir sužinokite, kaip ji bus vykdoma. Paklauskite, ar nebus planuotų įprasto susirinkimo formato pakeitimų. Atminkite, jog prasidedant susirinkimui privalote būti pasiruošęs.
 • Pasikvieskite savo vertintojų komandą, nurodykite, ką jie turės atlikti, ką vertins ir kokiais vertinimo kriterijais naudosis. Kiekvienam vertintojui patarkite pasikviesti savo kabėtoją ir aptarti specifinius kalbos vertinimo kriterijus, kurie siūlomi vadovėlyje.
 • Pateikdami vertintojams instrukcijas, pabrėžkite, jog įvertinimas yra pozityvus, padedantis veiksmas. Jų tikslas yra padėti „Toastmasters“ klubo kolegoms tobulinti savo įgūdžius. Pabrėžkite, jog įvertinimas turėtų įtvirtinti arba bet jau padidinti kalbėtojo pasitikėjimą savimi.
 • Pakvieskite likusius vertinimo komandos narius ir priminkite jiems jų užduotis.
 • Paruoškite glaustą, tačiau išsamų pristatymą apie įvertinimo tikslą, metodus ir naudą (taip informuosite svečius). Įvertinimas yra pozityvus patyrimas skirtas padėti žmonėms įveikti netinkamus įpročius ir įtvirtinti gerus.

Atvykus į susitikimą

 • Įsitikinkite, jog atskiri vertintojai turi kalbėtojų ir lyderių vadovėlius bei supranta temos/projekto tikslus ir žino, kaip juos vertinti.
 • Pasisveikinkite su jau atvykusiais vertintojais. Jeigu kurio nors vertintojo neradote, pasitarkite su viceprezidentu mokymams ir paruoškite žmogų, kuris jį pakeis.
 • Patikrinkite kiekvieno kalbėtojo laiką ir informuokite laikininką
 • Atsisėskite kambario gale, kur galėsite matyti bendrą susitikimo ir jo dalyvių vaizdą.

Susitikimo metu

 • Apie viską, kas vyksta, rašykite pastabas (ir apie tai, kas vyksta, nors neturėtų). Pavyzdžiui: Ar klubo nuosavybė (trofėjai, plakatai, mokomoji medžiaga ir t.t.) yra tinkamai išdėstyti ir rodomi? Jeigu ne, tai kodėl? Ar yra trukdžių, kurių galėtų ir nebūti? Sukurkite kontrolinį sąrašą, kuris padėtų sekti susitikimą. Ar susitikimas ir kiekviena jo dalis prasidėjo ir baigėsi laiku?
 • Sekite kiekvieną programos dalyvį, vertinkite. Ieškokite tiek gerų, tiek prastų pasiruošimo, pristatymo, entuziazmo, stebėjimo ir bendro įsipareigojimų vykdymo pavyzdžių. Atminkite, jog Jums nereikia iš naujo įvertinti kalbėtojų, nors Jūs galite pridėti pastabų, kurias vertintojai praleido.
 • Prieš improvizacijų sesiją Jūs būsite paprašytas atsistoti ir trumpai informuoti auditoriją apie savo komandos vertinimo priemones bei būdus. Apibūdinkite, kokiu būdu ir kaip Jūsų komanda atliks vertinimus.
 • Pristatykite gramatiką, „ah“ fiksuotoją ir laikininką. Leiskite šiems nariams trumpai pristatyti savo darbo tikslą.
 • Paprašykite gramatiko pasakyti šio susitikimo raktinį žodį (angl. „word of the day“) .
 • Kai būsite paprašytas atlikti susitikimo įvertinimo dalį, atsistokite ir nueikite prie kalbėjimo pulto bei pristatykite kiekvieną kalbos vertintoją. Po kiekvieno įvertinimo padėkokite vertintojui už jo/jos pastangas.
 • Jeigu „Toastmaster“ susitikimo vadovas nepakviečia laikininko pristatyti savo ataskaitos, inicijuokite balsavimą už geriausią kalbėtoją (jeigu Jūsų klubas yra įsteigęs tokį apdovanojimą) – tai atlikite prieš individualių įvertinimų pateikimą.
 • Pateikite bendrą susirinkimo įvertinimą: naudokite savo pastabas, kurias užsirašėte pagal aukščiau pateiktas instrukcijas. Jūs galite aptarti įvertinimų kokybę. Ar jie buvo pozityvūs, optimistiški, padedantys? Ar jie nurodė tobulėjimo kelią? Tada pristatykite kiekvieną lyderio vertintoją. Po kiekvieno įvertinimo padėkokite vertintojui už jo/jos pastangas.

Didžioji dalis susitikimo laiko skiriama trims arba daugiau kalbėtojų. Jų kalbos parengiamos remiantis „Competent Communication“ (liet. „Kompetentingas komunikavimas“) ir „Advanced Communucation“ (liet. „Pažangus komunikavimas“)  vadovėlių užduotimis.

Kai esate pasiruoštų kalbų kalbėtojas, esminis, sėkmę užtikrinantis dalykas – pasiruošimas.

Kalbą pasiruoškite iš anksto namuose pagal Jūsų kalbos eilės numerio instrukcijas:

Prieš susitikimą

Patikrinkite susitikimo dienotvarkę (grafiką) ir pasižiūrėkite, kada Jūs kalbėsite. Norėdami iš programos gauti maksimalią naudą, kalbą ruoškite remdamiesi vadovėlyje pateikta tema (projektu). Kalbas pristatykite iš eilės, kadangi kiekviena tolesnė tema (projektas) pagrįsta įgūdžiais, kurie gauti ankstesnių temų (projektų) metu.

Prieš savo susitikimą paklauskite bendro vertintojo, koks yra Jūsų vertintojo vardas. Pakalbėkite su savo vertintoju ir aptarkite vadovėlio kalbą, kurią pristatysite. Taip pat aptarkite su vertintoju savo kalbos tikslus ir kitus asmeninius dalykus, kurie Jums rūpi. Pabrėžkite tuos kalbėjimo įgūdžius, kuriuos Jūsų manymu dar reikia tobulinti.  Į susirinkimą atsineškite savo vadovėlį.

Atvykus į susitikimą

 • Atvykite anksčiau. Prieš visiems atvykstant patikrinkite mikrofoną, apšvietimą. Taip išvengsite įvairių problemų, kurios gali sugadinti Jūsų kalbą.
 • Atsisėskite pirmose eilėse, taip galėsite lengvai ir greitai pasiekti kalbėtojo pultą.
 • Kruopščiai suplanuokite savo įžengimą į sceną ir kalbos įžangą.
 • Prieš prasidedant susirinkimui būtinai perduokite savo vadovėlį savo vertintojui.
 • Jeigu kalbos įžangos pats nerašėte, įsitikinkite, jog „Toastmasters“ susitikimo vadovas Jums yra paruošęs gerą kalbos įžangą.

Susitikimo metu

 • Visą dėmesį sutelkite į scenoje esančius kalbėtojus. Kitiems kalbant venkite nagrinėti savo kalbos pastabas.
 • Po pristatymo sklandžiai pakilkite nuo kėdės ir, kaip planuota, nueikite iki kalbėtojo pulto.
 • Pradėdami savo kalbą pareikškite padėką „Toastmasters“ susitikimo vadovui ir auditorijai („Toastmasters“ vadovams ir svečiams).
 • Baigdami savo kalbą, palaukite, kol prie pulto sugrįš „Toastmasters“ susitikimo vadovas, o tada grįžkite į savo vietą.
 • Savo kalbos vertinimo metu atidžiai klausykite ir įsiminkite naudingus patarimus, kurie padės sėkmingiau atlikti būsimas užduotis. Atkreipkite dėmesį į kitų narių pateikiamus pasiūlymus.

Po susitikimo

 • Iš savo vertintojo pasiimkite savo vadovėlį. Aptarkite su juo Jums rūpimus klausimus, jeigu vertinimo metu kilo neaiškumų, pasistenkite juos išsiaiškinti.
 • Vadovėlio pabaigoje turite gauti viceprezidento mokymams (arba kito klubo nario, jeigu Jūs esate viceprezidentas mokymams) įrašą apie temos (projekto) užbaigimą.

Žmonės tampa „Toastmasters“ klubų nariais norėdami patobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius, o šie įgūdžiai tobulinami per vertinimus. Nariai paruošia ir pristato savo kalbas pagal „Competent Communication“ (liet. „Kompetentinga komunikacija“) vadovėlių užduotis arba vykdydami „Competent Leadership“ (liet. „Kompetentinga lyderystė“) vadovėlio projektus atlieka lyderystės vaidmenis. Jūs galite tapti vertintoju ir vertinti kalbėtoją arba lyderį. Be savo žodinio įvertinimo, naudodami vadovėlyje pateiktus nurodymus, turėsite pateikti ir raštišką įvertinimą.

 

Vertinimo vaidmuo suteikia galimybę treniruoti tokius savo įgūdžius kaip klausymas, kritiškas mąstymas, grįžtamojo ryšio suteikimas ir motyvacija. Vertinant kalbėtoją Jūsų tikslas yra padėti kalbėtojui tapti drąsesniu ir geresniu kalbėtoju. Vertinant lyderį Jūsų tikslas yra padėti lyderiui pasitikėti savimi, tapti produktyvesniu ir gebančiu vadovauti komandai siekiant įgyvendinti numatytų tikslų. Jums reikėtų susipažinti su vertinamojo įgūdžių lygiu, įpročiais bei manieromis. Bendras Jūsų pateikiamas įvertinimas turėtų būti skatinantis ir motyvuojantis kalbėtoją arba lyderį tobulėti.

 

Prieš susitikimą

 • Atidžiai peržiūrėkite „Effective Evaluation“ (liet. „Efektyvus vertinimas“) vadovėlį, kurį rasite savo naujo nario rinkinyje.
 • Pabendraukite su kalbėtoju arba lyderiu ir sužinokite, kurį vadovėlio projektą jis arba ji pristatys. Peržiūrėkite projekto tikslus ir išsiaiškinkite, ką kalbėtojas arba lyderis tikisi pasiekti.


  Kai kalbėtojas kalbą pristato:

 • Įvertinimas bus naudingas kalbėtojui arba lyderiui tik tuo atveju, jeigu įvertinimui tinkamai pasiruošite. Išnagrinėkite projekto  tikslus bei vadovėlyje pateiktas vertinimo instrukcijas. Atminkite, jog įvertinimo tikslas yra padėti žmonės tobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius įvairiose situacijose. Aktyviai klausydamiesi ir švelniai/atsargiai pateikdami naudingus patarimus, Jūs motyvuosite narius daugiau dirbti ir tobulėti. Kada parodote kaip reikia tobulėti, Jūs atveriate kitiems duris į reikalingų įgūdžių tobulinimą.

 

Atvykus į susitikimą

 • Kai įeinate į susitikimo salę, suraskite kalbėtoją arba lyderį ir pasiimkite jo arba jos vadovėlį.
 • Trumpam susitikite su bendru vertintoju ir pasitikrinkite, koks yra vertinimo sesijos formatas. Tada dar kartą susiraskite kalbėtoją arba lyderį ir pažiūrėkite, ar jie turi kokių nors pageidavimų, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti.

 

Susitikimo metu

 • Savo įspūdžius įrašykite vadovėlyje, drauge su atsakymais į įvertinimo klausimus. Būkite kiek įmanoma objektyvesnis. Atminkite, jog geras įvertinimas droviems nariams gali įkvėpti gyvybės ir jėgų, o prasti įvertinimai gali nuliūdinti tuos narius, kurie padarė viską, ką galėjo. Visada kalbėtojui arba lyderiui nurodykite būdus, kurie gali padėti jam tobulėti.
 • Jeigu pateikiate žodinį įvertinimą, po pristatymo atsistokite ir pateikite įvertinimą. Savo įvertinimą pradėkite ir užbaikite paskatinimo arba pagyrimo fraze. Nors vadovėlyje būsite parašęs išsamius atsakymus į įvertinimo klausimus, neskaitykite nei klausimų, nei atsakymų. Jūsų žodinio įvertinimo laikas yra ribotas. Nebandykite savo kalba apimti per daug.
 • Pagirkite sėkmingą kalbą arba lyderystės užduoties įvykdymą ir būtinai pažymėkite, kas buvo gerai, kas pavyko sėkmingai. Pabrėžkite naudingus dalykus, tokius kaip šypsena ar humoro jausmas. Taip pat būtinai nurodykite kalbėtojui arba lyderiui akivaizdžias, rimtas klaidas: jeigu tai yra asmeniška, užrašykite, tačiau garsiai nesakykite. Jeigu kalbėtojas arba lyderis yra vertas, būtinai jį pagirkite ir taktiškai pateikite pasiūlymus tokiu būdu, kokiu pats norėtumėte juos išgirsti.

 

Po susitikimo

 • Lyderiui arba kalbėtojui grąžinkite vadovėlį su užpildytu atitinkamo kalbos projekto vertinimo instrukcijų lapu. Jeigu žodinio įvertinimo metu nepaminėjote, pridėkite paskatinimo žodį.

„Toastmasters“ programa turi tradiciją – susirinkimo metu kalba kiekvienas narys. Kalbų ekspromtu sesija yra ta susirinkimo dalis, kuri užtikrina šią tradiciją. Šios dalies tikslas yra suteikti nariams progą pasisakyti bent vieną minutę ar daugiau. Kalbų ekspromtu šeimininkas paruošia ir pateikia temas; pageidaujamas maksimalus originalumas. Kiekvienam kalbėtojui gali būti paskiriama atskira tema arba narys gali atsitiktinai rinktis iš kelių pasiūlytų temų.

 

Prieš susitikimą

 • Drauge su „Toastmasters“ susitikimo vadovu patikrinkite, ar yra pasirinkta susitikimo tema. Jeigu taip, paruoškite klausimus, kurie atitinka tą temą. Jeigu tema dar nepasirinkta, iš plataus pasirinkimo rato pasirinkite vieną temą. Idėjų galite pasisemti iš „The Toastmasters“ žurnalo arba kitų leidinių. Nekartokite praėjusių savaičų improvizacijų sesijų tvarkaraščio temų idėjų.
 • Sužinokite, kas bus šio susitikimo kalbėtojai, vertintojai, bendras vertintojas ir susitikimo vadovas. Taip žinosite, į kokius kitus narius turėsite kreiptis. Programos dalyvius reikėtų kviesti kalbėti tik tuo atveju, jeigu klausimų/temų sesijos metu lieka laiko (kalbėtojai turėtų būti kviečiami vėliausiai).
 • Pasirinkite tokius klausimus, kurie įkvėptų kalbėtojus juos detaliai aiškinti, pateikti savo nuomonę ir t.t. Nepateikite per ilgų ar per sudėtingų klausimų. Suformuokite juos tokiu būdu, kad kalbėtojas aiškiai suprastų, apie ką norite kalbėti.
 • Jūsų komentarai turėtų būti trumpi. Jūsų užduotis yra suteikti galimybę kalbėti kitiems, o ne pačiam pateikti nedideles kalbas.
 • Atminkite, tvarkaraščių temos yra skirtos dviems tikslams siekti: visų pirma, jomis siekiama suteikti galimybę pasisakyti visiems sėdintiems salėje – ypatingai tiems, kurie nėra įtraukti į programą bei svečiams; ir antra, tvarkaraščių temos skirtos padėti žmonėms patiems savarankiškai mąstyti ir kalbėti.

 

Susitikimo metu

 • Po Jūsų pristatymo trumpai nurodykite tvarkaraščių sesijos tikslą.
 • Pristatykite tvarkaraščio temų programos planą. Jūsų pastabos turėtų būti glaustos, trumpos, tačiau entuziastingos.
 • Skatinkite kalbėtojus savo atsakymuose panaudoti gramatiko nurodytą „raktinį susitikimo žodį“.
 • Įsitikinkite, jog visi supranta, kiek daugiausiai laiko jie gali skirti savo atsakymams ir kaip veikia laiko fiksavimo priemonės (jeigu to dar nenurodė laikininkas).
 • Glaustai pateikite klausimą, tada pakvieskite narį, kuris turės atsakyti.
 • Tai padeda pasiekti dviejų tikslų: visų pirma, atkreipiamas visų dėmesys – kiekvienas narys galvoja, ką pasakytų/atsakytų, jeigu jis arba ji būtų pakviesta(-s) kalbėti; ir antra, tokiu būdu suteikiama ekspromto elemento vertė, kadangi kiekvienam suteikiama galimybė patobulinti savo klausymosi ir mąstymo įgūdžius.
 • Kalbėtojus kvieskite atsitiktine tvarka. Venkite klausinėti tokia tvarka, kokia nariai sėdi kambaryje. Kiekvienam dalyviui užduokite skirtingą klausimą. Neklauskite dviejų žmonių to paties dalyko, nebent paprašysite vieno pasakyti argumentus „už“, o kito – argumentus „prieš“.
 • Stebėkite, kiek iš viso laiko praėjo! Pažvelkite į atspausdintą grafiką ir pažiūrėkite, kiek laiko skirta tvarkaraščio klausimams – atitinkamai nustatykite klausimų skaičių, kuris leistų savo susitikimo dalį baigti laiku. Net jeigu Jūsų dalis prasidėjo vėliau, stenkitės užbaigti laiku ir taip išvengti viso susitikimo laiko viršijimo.
 • Jeigu Jūsų klubas įteikia geriausio improvizacijų sesijos kalbėtojo apdovanojimą, improvizacijų sesijos pabaigoje paprašykite laikininko pateikti ataskaitą, narių balsuoti už geriausią tvarkaraščio klausimo kalbėtoją ir perduokite jų balsus pareigūnui palaikančiam tvarką arba balsus skaičiuojančiam asmeniui. Jeigu klubas turi tvarkaraščio klausimų vertintoją, paprašykite jo arba jos ataskaitos ir grąžinkite susirinkimo valdymą susitikimo vadovui.

žmonės tampa „Toastmasters“ klubų nariais norėdami patobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius, o šie įgūdžiai tobulinami per vertinimus. Nariai  pristato savo ekspromtines kalbas, o  Jūs galite tapti ekspromtinių kalbų vertintoju ir vertinti kalbėtoją arba lyderį.

 

Vertinimo vaidmuo suteikia galimybę treniruoti tokius savo įgūdžius kaip klausymas, kritiškas mąstymas, grįžtamojo ryšio suteikimas ir motyvacija. Vertinant kalbėtoją Jūsų tikslas yra padėti kalbėtojui tapti drąsesniu ir geresniu kalbėtoju. Jums reikėtų susipažinti su vertinamojo įgūdžių lygiu, įpročiais bei manieromis. Bendras Jūsų pateikiamas įvertinimas turėtų būti skatinantis ir motyvuojantis kalbėtoją arba lyderį tobulėti.

 

Prieš susitikimą

 • Atidžiai peržiūrėkite „Effective Evaluation“ (liet. „Efektyvus vertinimas“) vadovėlį, kurį rasite savo naujo nario rinkinyje.


  Ekspromto sesijas vertina du nariai


  • pirmasis neporines kalbas: 1-3-5-7-9
  • antrasis porines kalbas: 2-4-6-8-10

 • Įvertinimas bus naudingas kalbėtojui arba lyderiui tik tuo atveju, jeigu įvertinimui tinkamai pasiruošite. Išnagrinėkite projekto  tikslus bei vadovėlyje pateiktas vertinimo instrukcijas. Atminkite, jog įvertinimo tikslas yra padėti žmonės tobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius įvairiose situacijose. Aktyviai klausydamiesi ir švelniai/atsargiai pateikdami naudingus patarimus, Jūs motyvuosite narius daugiau dirbti ir tobulėti. Kada parodote kaip reikia tobulėti, Jūs atveriate kitiems duris į reikalingų įgūdžių tobulinimą.

 

Atvykus į susitikimą

 • Trumpam susitikite su bendru vertintoju ir pasitikrinkite, koks yra vertinimo sesijos formatas.

 

Susitikimo metu

 • Savo įspūdžius įrašykite vadovėlyje, drauge su atsakymais į įvertinimo klausimus. Būkite kiek įmanoma objektyvesnis. Atminkite, jog geras įvertinimas droviems nariams gali įkvėpti gyvybės ir jėgų, o prasti įvertinimai gali nuliūdinti tuos narius, kurie padarė viską, ką galėjo. Visada kalbėtojui arba lyderiui nurodykite būdus, kurie gali padėti jam tobulėti.
 • Jeigu pateikiate žodinį įvertinimą, po pristatymo atsistokite ir pateikite įvertinimą. Savo įvertinimą pradėkite ir užbaikite paskatinimo arba pagyrimo fraze. Nors vadovėlyje būsite parašęs išsamius atsakymus į įvertinimo klausimus, neskaitykite nei klausimų, nei atsakymų. Jūsų žodinio įvertinimo laikas yra ribotas. Nebandykite savo kalba apimti per daug.
 • Pagirkite sėkmingą kalbą ir būtinai pažymėkite, kas buvo gerai, kas pavyko sėkmingai. Pabrėžkite naudingus dalykus, tokius kaip šypsena ar humoro jausmas. Taip pat būtinai nurodykite kalbėtojui arba lyderiui akivaizdžias, rimtas klaidas: jeigu tai yra asmeniška, užrašykite, tačiau garsiai nesakykite. Jeigu kalbėtojas arba lyderis yra vertas, būtinai jį pagirkite ir taktiškai pateikite pasiūlymus tokiu būdu, kokiu pats norėtumėte juos išgirsti.

 

Po susitikimo

 • Lyderiui arba kalbėtojui grąžinkite vadovėlį su užpildytu atitinkamo kalbos projekto vertinimo instrukcijų lapu. Jeigu žodinio įvertinimo metu nepaminėjote, pridėkite paskatinimo žodį.

būdami gramatiku turėsite galimybę patobulinti ir išplėsti savo klausymosi įgūdžius. Jūsų pagrindinė pareiga – aptarti lietuvių kalbos vartojimą susitikimo metu.

 

Prieš susitikimą

 • Pasirinkite „susitikimo žodį“. Tai turėtų būti toks žodis, kuris padėtų nariams išplėsti savo žodyną, toks žodis, kuris būtų lengvai įtraukiamas į kasdienio bendravimo pokalbius, tačiau skiriasi nuo kitų žodžių, kuriuos žmonės paprastai naudoja išreikšdami savo mintis. Siūloma pasirinkti būdvardį arba prieveiksmį, kadangi jie lengviau pritaikomi nei daiktavardžiai ar veiksmažodžiai, tačiau galite pasirinkti bet kurį savo specialų žodį.
 • Pakankamai didelėmis raidėmis (kurias būtų galima įžiūrėti ir sėdint salės gale) atspausdinkite savo pasirinktą žodį, jo kalbos dalies pavadinimą (prieveiksmis, būdvardis, daiktavardis ir t.t.) ir trumpą apibrėžimą. Paruoškite sakinį, kuriame būtų pateiktas žodžio vartojimo pavyzdys.

 

Atvykus susitikimą

 • Salės priekyje (papildomai galima ir gale), taip, kad visi matytų, padėkite savo vizualinę pagalbinę priemonę.
 • Paimkite tuščią popieriaus lapą ir šratinuką, taip pasiruošite pastabų rašymui, arba iš pareigūno, palaikančio tvarką, t.y. seržanto, gaukite gramatiko registravimo žurnalo kopiją (jeigu Jūsų klubas tokį turi).

 

Susitikimo metu

 • Kai Jus pristatys prieš improvizacijų sesijos dalį, praneškite, koks yra „susitikimo žodis“, pateikite jo vartojimo pavyzdį, jo apibrėžimą, kokiai kalbos daliai jis priskiriamas ir paprašykite, kad visi vakaro dalyviai kalbėdami susitikimo metu jį panaudotų.
 • Trumpai paaiškinkite gramatiko vaidmenį.
 • Susirinkimo metu klausykite, kaip visi nariai vartoja žodžius. Surašykite keistų/netinkamai vartojamų žodžių pavyzdžius arba kalbos vartojimo klaidas (neužbaigti sakiniai; sakiniai, kurių viduryje pasikeičia mintis; netaisyklinga gramatika; neteisingi žodžių vartojimai r t.t.); būtinai pažymėkite, kas kokią klaidą padarė.
 • Pasižymėkite narius, kurie pavartojo „susitikimo žodį“ (arba iš jo išvestą žodį), pažymėkite tuos, kurie jį pritaikė tinkamai arba netinkamai.
 • Kai vertinimo dalies metu Jus pakvies bendras vertintojas, išeikite į sceną ir pateikite ataskaitą. Aiškindami kiekvieną klaidą stenkitės nurodyti kaip reikėtų sakyti teisingai, o ne aiškinti, kas buvo blogai. Apžvelkite kūrybingos kalbos naudojimą ir paskelbkite narius, kurie teisingai arba neteisingai panaudojo „susitikimo žodį“ (arba iš jo išvestą žodį).

 

Po susitikimo

Savo užbaigtą/užpildytą ataskaitą atiduokite nariui, kuris atsakingas už dokumentų saugojimą (jeigu Jūsų klube toks yra).

viena iš kalbų pateikimo pamokų yra ta, jog mintį/idėją reikia išreikšti per tam tikrą laiko tarpą. Laikininkas yra narys atsakingas už laiko sekimą ir fiksavimą. Kiekviena susitikimo dalis trunka tam tikrą periodą. Jūs turėtumėte paaiškinti savo įsipareigojimus bei aiškiai ir tiksliai apie tai informuoti klubą. Ši užduotis yra puiki galimybė išbandyti komunikavimo instrukcijas – tai, ką mes darome kiekvieną dieną.

 

Prieš susitikimą

 • Su vakaro šeimininku ir vakaro bendru vertintoju patikrinkite susirinkimo tvarkaraštį ir numatytus dalyvius.
 • Su kalbėtojais patvirtinkite laiką, kuris skiriamas kiekvienai kalbai.
 • Kiek įmanoma aiškiau pasirašykite savo paaiškinimą ir jį parepetuokite. Įsitikinkite, kad svečiams suprantama kalba pabrėšite laiko fiksavimo taisykles ir tai, kaip bus pateikiami laiko fiksavimo signalai.

 

Atvykus į susitinkimą

 • Iš nario, palaikančio tvarką, paimkite laiko fiksavimo įrangą
  (dažniausiai naudojame asmeninių mob. telefonų laikmačius).
 • Įsitikinkite, jog suprantate, kaip naudoti laikmatį ir signalo priemonę, taip pat užtikrinkite, jog laiko fiksavimo įranga tikrai veikia.
 • Atsisėskite taip, kad visi galėtų aiškiai matyti signalo priemonę.

 

Susitikimo metu

 • Po kvietimo išeikite į sceną. Paaiškinkite laiko fiksavimo taisykles ir parodykite, kaip veikia signalo priemonės.
 • Susirinkimo metu, kiekvienam programos dalyviui signalizuokite taip, kaip nurodyti žemiau:

1) Parodykite žalią signalą, kai kalbėtojai pasiekia jiems skirto laiko minimalų dydį;

2) Parodykite geltoną signalą, kai kalbėtojai pasiekia jiems skirto laiko vidutinį dydį;

3) Parodykite raudoną signalą, kai kalbėtojai pasieka jiems skirto laiko arba sutarto laiko periodo pabaigą.   

4) Panaudokite plaktuką belsdami i stalą, kai praėjus 15 s. po iškelto raudono signalo kalbėtojas vis dar neužbaigia kalbos.

 

 • Užrašykite kiekvieno dalyvio vardą ir laiką, kiek truko jo kalba.
 • Kai Jus pakvies improvizacijų sesijos vadovas, vakaro šeimininkas ir/arba vakaro bendras vertintojas, atsistokite greta savo kėdės, perskaitykite kalbėtojo vardą ir jo kalbos trukmę.

 

Iš esmės, geriausiai sekasi tiems kalbėtojams, kurių kalbų trukmė +/- 15 sekundžių skiriasi nuo leidžiamo laiko. Pasiruošę kalbėtojai yra tie, kurių kalbų trukmė +/- 30 sekundžių skiriasi nuo leidžiamo laiko. Tačiau šios taisykles skirtinguose klubuose gali būti įvairios.

 

Po susitikimo

 • Nariui, palaikančiam tvarką, sugrąžinkite laikmatį ir laiko signalo priemonę.
 • Paduokite užpildytą laiko fiksavimo pranešimą/ataskaitą, kurioje turėtų būti nurodoma kalbų trukmė minutėmis ir sekundėmis.

seržanto pareiga parengti salę susitikimui, pasitikti svečius, juos pristatyti, surinkti balsavimo bei įvertinimo lapelius, suskaičiuoti balsus.

 

Prieš susitikimą

 • Pasirūpinkite, kad būtų atspausdintas reikiamas kiekis susitikimo programų.
 • Pasirūpinkite, kad būtų reikiamas kiekis balsavimo lapelių.
 • Atnaujinkite galimų dalyvių sąrašą.
 • Parenkite „Toastmasters“ dalyvių korteles.
 • Pasirūpinkite papildomomis rašymo priemonėmis.
 • Pasirūpinkite video kamera. Jei reikia, įkraukite jos akumuliatorių. Įsitikinkite, ar turite pakankamą kiekį laikmenų susitikimo įrašymui.

 

Atvykus į susitikimą

 • Į susitikimą atvykite bent 45 min. prieš susitikimo pradžią.
 • Paruoškite salę susitikimui, ant kėdžių išdėliokite programas, balsavimo ir vertinimo lapelius. Pasirūpinkite indu balsavimo bei vertinimo lapeliams surinkti. Išdėliokite reklaminę medžiagą.
 • Įjunkite video kamerą.
 • Paruoškite kompiuterį ir kolonėles įžymių kalbų peržiūrai.
 • Prie durų pasitikite atvykstančius svečius. Padėkite jiems užpildyti svečių korteles. Supažindinkite su kuriuo nors klubo nariu, kad svečias turėtų su kuo bendrauti.
 • Pasižymėkite, kurie nariai atvyko į susitikimą.

 

Susitikimo metu

 • Vakaro programoje numatytais laikais balsavimo už geriausius improvizacijų, pasiruoštų kalbų sesijų kalbėtojus, vertintojus, bei vertinimo lapelius.
 • Pristatykite svečius. Pasiteiraukite kaip rado klubą, kokie dalyvio tikslai.
 • Suskaičiuokite balsavimų rezultatus. Juos perduokite klubo prezidentui.

 

Po susitikimo

 • Susitikimo lape pažymėkite laimėtojus.
 • Padėkite užregistruoti narius kito susitikimo vaidmenims užimti.
 • Sutvarkykite salę.

Registruotis pageidaujamam kito vakaro vaidmeniui rekomenduojama iš karto po renginio (principu „pirmas priėjo – pirmas užsiregistravo“). Jei lieka „laisvų“ vaidmenų, vakaro vedėjas susisiekia su atitinkamu nariu pasiūlydamas jam užimti atitinkamą vaidmenį. Užimdamas skirtingus vaidmenis, klubo narys tobulina ne tik kalbėjimo įgūdžius, tačiau vysto savyje ir lyderio savybes.