APIE NARYSTĘ
KLUBE TOASTMASTERS KLAIPĖDA

NARIAIS TAPTI GALI 18 METŲ SULAUKĘ ASMENYS

narystė klube

Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuvių kalba. Nario mokestis: 70 € pusmečiui. Nauji nariai moka vienkartinį 10 € stojamąjį mokestį.
Nario mokestis naudojamas patalpoms nuomoti, mokymams, renginiams organizuoti, diplomams ir „Toastmasters International“ organizacijos mokesčiams sumokėti.
Naujas narys užregistruojamas „Toastmasters International“ organizacijoje, prijungiamas prie „Toastmasters Klaipėda“ klubo Facebook grupės, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių (pusmečiui) ir galimybę nemokamai apsilankyti „Toastmasters“ klubo susitikime bet kuriame pasaulio kampelyje.
Klubo narių skaičius yra ribotas – 45! Jei vietų klube nėra, kandidatas įrašomas į eilę ir tik atsilaisvinus vietai, ji pasiūloma kandidatui pagal įrašymo eiliškumą.

nario įsipareigojimai

Tapdami „Toastmasters International“ ir „Toastmasters Klaipėda“ klubo nariais, asmenys PASIŽADA:

  • reguliariai lankyti klubo susitikimus;
  • ruošti visas savo kalbas, kiek įmanoma geriausiu pagal savo galimybes lygiu. Kalbas ruošti pagal Komunikacijos, Lyderystės ir pažangesnių Toastmasters programų vadovuose pateiktus projektus;
  • noriai pasiruošti nustatytiems vaidmenims ir vykdyti susitikimų užduotis;
  • teikti klubo nariams naudingus ir konstruktyvius įvertinimus;
  • padėti klubui išlaikyti teigiamą, draugišką aplinką, skatinančią visus narius mokytis ir augti;
  • atlikti klubo pareigūno pareigas, kai tik to būna paprašytas;
  • su klubo nariais ir svečiais elgtis pagarbiai ir mandagiai;
  • kviesti svečius į klubo susitikimus, kad šie galėtų pamatyti „Toastmasters“ klubų teikiamą naudą;
  • tvirtai laikytis visų „Toastmasters“ mokymo ir pripažinimo programos nurodymų ir taisyklių;
  • elgtis dorai ir palaikyti aukštus etikos standartus visų „Toastmasters“ veiklų metu.

 

 

APSILANKYK NEMOKAMAI

KVIEČIAME DU KARTUS SUDALYVAUTI KLUBO SUSITIKIME